Ton Smeets

Om dit Privacy Statement volgens de regels beknopt en transparant te houden geven wij het puntsgewijs weer.

 

Identiteit: Ton Smeets Kunst en Foto, Eindhovenseweg 111A, 5552 AA   Valkenswaard. KvK 17143595. Voor verdere gegevens en contact verwijzen wij je naar onze contactpagina

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking: 

 • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
 • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen.
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (initialen, achternaam)
 • Contactgegevens (o.a. telefoonnummers, social media- en e-mailadressen)
 • Geslacht
 • Adres en woonplaats
 • IP-adres (bij verzenden via contactformulier)
 • Bankrekeningnummers na aankoop van een dienst of product

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Er worden geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens opgeslagen.

Duur van de opslag: 

Je gegevens worden voor de wettelijke termijn opgeslagen in ons  financiële pakket en jouw contactgegevens alleen voor de duur van onze relatie. Bij beëindiging van onze relatie zullen wij je gegevens verwijderen uit onze systemen. Voor de financiële administratie gelden de wettelijke bewaar termijnen.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens: 

Je kunt ten allen tijden jouw bij ons bekende gegevens opvragen en inzien. Je kunt op elk gewenst moment uitschrijven voor deze diensten. 
Door een mail te sturen aan info[at]tonsmeets.nl kun je ons een verzoek doen van inzage, correctie of verwijdering. Wij zullen je in dat geval wel vragen om je op enerlei wijze te identificeren. Ton Smeets zal in dit geval binnen 4 weken op jouw verzoek reageren.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

Bij schenden van de regels heb je het recht een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens: 

Je gegevens worden onder geen beding aan derde verstrekt tenzij dit de wet verlangt. De toegang tot deze gegevens zal direct beëindigd worden op het moment dat de toegang niet meer nodig wordt geacht.

Cookies, of vergelijkbare technieken.

 • Deze website maakt GEEN gebruik van Google Analytics-cookies.
 • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten of combinaties daarvan.

Hoe worden uw gegevens beveiligd:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Alle medewerkers van Ton Smeets die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
 • DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Gebruik van uw gegevens:

Ton Smeets respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door jouw persoonsgegevens op te geven op de website dan wel cliënt te zijn of worden van Ton Smeets ga je ermee akkoord dat Ton Smeets jouw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken en/of cliënt van ons zijn. Je kunt je persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen of om je aan te melden voor een of meerdere activiteiten van Ton Smeets. 

Op de website kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Ton Smeets geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die je bezoekt.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Vanzelfsprekend kunnen onze privacyregels wijzigen. Op deze pagina kun je daarvan de wijzigingen bijhouden. Mocht het zijn dat deze wijzigingen zeer ingrijpend zijn zullen we deze met onze klanten communiceren.

Versie: juli 2018